Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Uniformy podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Uniforma

Mundur wyjsciowy

Základné údaje:
názov: Mundur wyjsciowy
zbor: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Dunajcu


Obsah


Podrobnejší popis

Galéria