Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Uniformy podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Uniforma

Ubrania koszarowe

Základné údaje:
názov: Ubrania koszarowe
zbor: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Dunajcu


Obsah


Podrobnejší popis

Galéria