Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarne vozidlá podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne vozidlo

AVIA A 31 K

Základné údaje:
názov: AVIA A 31 K
zbor: DHZ Brezovica


Obsah


Podrobnejší popis

Galéria