Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarne vozidlá podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne vozidlo

MAN

Základné údaje:
názov: MAN
zbor: DHZ Habovka


Obsah


Podrobnejší popis

Galéria