Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarne vozidlá podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne vozidlo

TATRA 815

DHZ Vitanová - TATRA 815

TATRA 815 cas 32, nadž na vodu 8000l na penu 800l ...