Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Podujatia a akcie

Szkolenie druhów z Czarnego Dunajca i Habovki

Základné informácie:
názov: Szkolenie druhów z Czarnego Dunajca i Habovki
typ podujatia: Cvičenie požiarnikov
hlavný živel: Iné
dátum konania: 28.09.2014
miesto konania: Czarny Dunajec
organizujúci zbor: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym DunajcuObsah


Informácie o podujatí

Kolejnym etapem projektu „Wspólne zapobieganie, koordynacja działań i gotowość do skutecznej ochrony przeciwpożarowej środowiska i mieszkańców regionów przygranicznych Habovka - Czarny Dunajec” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, którego celem jest współpraca przygraniczna, wymiana doświadczeń strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Czarnego Dunajca i Słowackiej Habovki, było wspólne szkolenie w Czarnym Dunajcu.

Na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu omówiona została sytuacja straży pożarnych na terenie gminy Czarny Dunajec, naczelnik miejscowej OSP Rafał Rubiś przedstawił jednostkę OSP Czarny Dunajec.

Na zakończenie szkolenia na placu za remizą OSP odbył się pokaz sprzętu strażackiego miejscowej jednostki.

W spotkaniu oprócz druhów z Czarnego Dunajca i Habovki udział wzięli starosta Habovki Jan Taraj i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu mł. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak. Spotkanie prowadził koordynator projektu – Mariusz Garus Pełnomocnik Wójta ds. OIN w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu.

Galéria