Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Podujatia a akcie

Slávnostné odovzdanie hasičskej zbrojnice spolu s požiarnym autom MAN

Základné informácie:
názov: Slávnostné odovzdanie hasičskej zbrojnice spolu s požiarnym autom MAN
typ podujatia: Cvičenie požiarnikov
hlavný živel: Iné
dátum konania: 09.11.2014
miesto konania: Habovka
organizujúci zbor: DHZ HabovkaObsah


Informácie o podujatí

Galéria