Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Podujatia a akcie

Noworoczny gminny opłatek strażaków w Czarnym Dunajcu

Základné informácie:
názov: Noworoczny gminny opłatek strażaków w Czarnym Dunajcu
typ podujatia: Zábavno-rekreačné podujatie
hlavný živel: Iné
dátum konania: 09.01.2015
miesto konania: Czarny Dunajec
organizujúci zbor: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym DunajcuObsah


Informácie o podujatí

Początek nowego roku to dobra okazja, by podczas spotkania noworocznego podsumować miniony rok i złożyć sobie życzenia. Taką okazją był gminny opłatek dla strażaków - naczelników i prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Czarny Dunajec.
Na spotkaniu obecne były władze samorządowe, które reprezentowali wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, skarbnik Stanisława Pilch, sekretarz Michał Jarończyk i pełnomocnik wójta Mariusz Garus oraz przedstawiciele strażackich władz - powiatowych i gminnych w osobach komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu mł. bryg. mgr inż. Mariusza Łaciaka i prezesa gminnego zarządu ZOSP RP druha Józefa Leja.
Wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
- Cieszę się, że w tej chwili jest bezpieczniej w naszej gminie i nie ma już wielkich pożarów, które miały miejsce w przeszłości. Cieszę się, że dbacie o nas, o mieszkańców gminy, że jesteście w ciągłej gotowości. W nowym roku życzę Wam i Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia. Jeszcze raz dziękuję, że dbacie o nas. My też będziemy Wam pomagać, by ta pomoc była jeszcze skuteczniejsza - mówił wójt Józef Babicz.
Głos zabrał także komendant powiatowy PSP w Nowym Targu mł. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak. - Na progu 2015 r. chciałem Wam życzyć, zdrowia pomyślności i jak najmniej wyjazdów do akcji - mówił. Podsumował także miniony rok, w którym strażacy wyjeżdżali do akcji1981 razy - do pożarów, wypadków, a także do usuwania skutków powodzi. Zaapelował do strażaków o przestrzeganie przepisów BHP, co jest ważne w pracy strażaka. Jak podkreślił - zdrowie ratowników jest najważniejsze.
Nie zabrakło także podziękowań. Naczelnik i prezes OSP w Czarnym Dunajcu - Rafał Rubiś i Artur Koziołek podziękowali skarbnik gminy Stanisławie Pilch i wójtowi Józefowi Babiczowi za okazaną pomoc dla ich jednostki.

Galéria