Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Podujatia a akcie

Wycinka drzew wokół kościola

Základné informácie:
názov: Wycinka drzew wokół kościola
typ podujatia: Zábavno-rekreačné podujatie
hlavný živel: Drevo
dátum konania: 02.05.2014
miesto konania: Czarny Dunajec
organizujúci zbor: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym DunajcuObsah


Informácie o podujatí

Galéria