Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Podujatia a akcie

PROTIPOŹIARNE CVIĆENIE požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec v Habovke 21.09.2014

Základné informácie:
názov: PROTIPOŹIARNE CVIĆENIE požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec v Habovke 21.09.2014
typ podujatia: Cvičenie požiarnikov
hlavný živel: Oheň
dátum konania: 21.09.2014
miesto konania: Habovka - futbalový štadión
organizujúci zbor: DHZ HabovkaObsah


Informácie o podujatí

Protipožiarne cvičenie požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec

v rámci projektu Spoločná prevencia, koordinácia činností a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a obyvateľov prihraničného regiónu Habovka a Czarny Dunajec proti požiarom

Účastnícky poplatok: - účasť zdarma

Ciele cvičenia:

1./Nácvik súčinnosti členov Obecných hasičských zborov subregiónu obce Habovka (ďalej len OHZ) a Obecných hasičských zborov Gminy Czarny Dunajec pri likvidácii lesného požiaru.
2./ Organizácia hasičských jednotiek zo Sl,ovenska i z Poľska na mieste zásahu veliteľom zásahu v spolupráci s jednotkou OR HaZZ
3./ Preverenie dosažiteľnosti a dojazdu OHZ na slovenskej i poľskej strane hranice v prípade vzniku rozsiahleho lesného požiaru.

Galéria