Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Oheň

PROTIPOŹIARNE CVIĆENIE požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec  v Habovke 21.09.2014

PROTIPOŹIARNE CVIĆENIE požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec v Habovke 21.09.2014

Protipožiarne cvičenie požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec

v rámci projektu Spoločná prevencia, koordinácia činností a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a ...

SZKOLENIE STRAŽAKOW W DNIU 28.09.2014 R W CZARNYM DUNAJCU

SZKOLENIE STRAŽAKOW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2014 R W CZARNYM DUNAJCU W REMIZIE OSP.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.

„Wspólne zapobieganie, koordynacja działań i gotowość ...