Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

DHZ Habovka

PROTIPOŹIARNE CVIĆENIE požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec  v Habovke 21.09.2014

PROTIPOŹIARNE CVIĆENIE požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec v Habovke 21.09.2014

Protipožiarne cvičenie požiarnych zborov regiónov Habovka a Czarny Dunajec

v rámci projektu Spoločná prevencia, koordinácia činností a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a ...