Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podujatia podľa typu

Podujatia podľa živlu

Podujatia podľa útvaru

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Školenie požiarnikov

SZKOLENIE STRAŽAKOW W DNIU 28.09.2014 R W CZARNYM DUNAJCU

SZKOLENIE STRAŽAKOW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2014 R W CZARNYM DUNAJCU W REMIZIE OSP.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.

„Wspólne zapobieganie, koordynacja działań i gotowość ...