Zgłaszanie zdarzeń straży pożarnej

Podkategorie

Centra operacyjne straży pożarnych (OSP) PL-SK Habovka – Czarny Dunajec

Młodzi strażacy

O projekcie

Pożarnej straży

DHZ Brezovica

DHZ Brezovica

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovici vznikol v roku 1922 a jeho zakladajúcim členom bol Jozef Kaník. Zbor funguje aktívne až do súčasnosti. V súčastnosti má 40 členov, z toho 10 žien.
Práca požiarnik...

DHZ Habovka

DHZ Habovka

Habovčania založili dobrovoľný hasičský spolok v decembri roku 1924 a obec požiadala
Okresný úrad v Trstenej o schválenie hasičských stanov dňa 17. marca 1925. Cieľom
spolku bolo, „aby pri živelných...

DHZ Hladovka

DHZ Hladovka

Obec Hladovka od roku 1597, kedy sa prvýkrát spomína ako samostatná obec postihujú rôzne prírodné katastrofy ako požiare a povodne. V záznamoch a kronikách sa uvádzajú veľké požiare v rokoch 1883, ked...

DHZ Vitanová

DHZ VitanováDHZ Vitanová bol založený
v roku 1924.
Prví zakladujúci boli :
Ambrós Lukač a Ján Vrchovina .
Počet zakladujúcich členov
bolo:10.
Prvá motorová požierna
striekačka
ps 16 bola nadobudnut...

DHZ Zábiedovo

DHZ Zábiedovo

Dobrovoľný hasičský zbor Zábiedovo vznikol 24.10.1924. Prípravné práce pri jeho vytvorení urýchlil rozsiahly „veľkonočný“ požiar z roku 1923, ktorému padla za obeť celá Malá strana (zhorelo 20 domov)....

DHZ Zuberec

DHZ Zuberec

Dobrovoľný hasičský zbor v Zuberci bol založený 11.marca 1925. V zbore sa počas svojej existencie vystriedalo mnoho členov, veliteľov a predsedov. V súčasnosti má zbor viac ako 60 svojich členov.
Za...