Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Hladovka

Adresa:
DHZ Hladovka
Obec Hladovka, 027 13 Hladovka
2713 Hladovka
Slovensko

Telefonický kontakt: 0908664571
e-mail: dhz.hladovka@gmail.com
Vedúci útvaru: Dušan Buš


Obsah


Informácie o útvare

Obec Hladovka od roku 1597, kedy sa prvýkrát spomína ako samostatná obec postihujú rôzne prírodné katastrofy ako požiare a povodne. V záznamoch a kronikách sa uvádzajú veľké požiare v rokoch 1883, kedy zhorel obecný mlyn. V roku 1892 za veľkého požiaru zhorela celá dedina, neporušený ostal iba kostol. V roku 1910 blesk spôsobuje opäť veľký požiar a za obeť podal aj kostol spolu zo zvonmi. V tom istom roku 1900 sa spomína aj povodeň. Ďalšie veľké požiare sa spomínajú aj v rokoch 1900 a 1912. Je možné, že požiarov, povodní a iných prírodných katastrof sa udialo omnoho viac, ako je spomenuté v záznamoch a už pri týchto katastrofách fungovali neoficiálne hasičské hliadky.
V roku 1924 sa 40 občanov rozhodlo oficiálne založiť dobrovoľný hasičský zbor. Bolo to v náročných časoch, pretože v roku 1924 bola obec Hladovka spolu zo Suchou Horou pričlení opäť ku Slovensku od Poľska výmenou za polovicu obce Veľká Lipnica, kde boli prvýkrát pričlenený v roku 1920. Za veliteľa si vtedy zvolili Martina Gazdíka. Zástupca veliteľa bol Karol Šrabek, tajomníkom Martin Gazdík, pokladníkom Ján Kubica - Tyrala, dozorcom majetku Marin Greš. Revízormi zboru boli Anton Kubica a Ján Petrák - Greš. Odvtedy sa vo vedení vystriedalo mnoho predsedov a veliteľov, ktorých všetky mená sa nezachovali. Medzi najaktívnejších predstaliteľov hasičov v posledných rokoch patrili Stanislav Šprlák, Marek Gazdík a Marián Vlčák a Ľubomír Hutlas
8.septembra 1940 sa v obci konala slávnosť prvého výročia prinavrátenia Hladovky k Slovensku, kde bola druhýkrát pričlenená v rokoch 1938 až 1939. V tento deň zároveň bola slávnostne vysvätená hasičská zástava. Prispel na ňu aj vtedajší prezident slovenskej republiky Jozef Tiso, ktorý 12.mája 1940 navštívil obec Hladovka osobne. Krásna septembrová nedeľa, pritiahla do dediny veľa ľudí. O hasičskú zástavu mali údajne počas obdobia socializmu záujem určitý ľudia, ktorí aj prišli do dediny s cieľom, aby ju odtiaľ odniesli. Nemohli ju nájsť, tak odišli bez nej a hasičský prápor sa o niekoľko desaťročí našiel v budove obecného úradu č. 143, kde ju pravdepodobne niekto ukryl.
V roku 1954 bola pre obec zakúpená motorová striekačka. Na Vianoce 1959 bol slávnostne do užívania odovzdaný kultúrny dom, hasičská zbrojnica a miestnosť pre národný výbor. V súčasnosti pôvodnému účelu slúžia iba priestory hasičskej zbrojnice.
V roku 2010 vďaka spolupráci z poľského hasičského zboru Dzianisz Górny bola získaná TATRA 148 a zároveň v tomto roku bola vykonaná rekonštrukcia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. DHZ Hladovka mal aj druhé vozidlo TATRA 148, ktorú získal z podniku Duslo Šaľa a v roku 2014 bolo toto vozidlo predané. V roku 2014 bola pri obecnom úrade postavená hasičská veža určená na sušenie hadíc.
V obci Hladovka patria hasiči medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v obci a zapájajú sa do mnohých podujatí. Aktívne súťažia v rámci Hornooravskej hasičskej ligy, ako aj pri iných súťažiach. Medzi technické vybavenie DHZ Hladovka patrí vozidlo Tatra T148, vozidlo Avia, Čerpadlo PS 1,2 l, Čerpadlo PS 1,5 l, Čerpadlo PS 1,8 l, plávajúce čerpadlo a elektrocentrála. V strede obce na mieste starého dreveného kostola, ktorý bol rozobratý a v roku 1808 predaný do Liptovských Hút sa nachádza vzácna socha svätého Floriána. V roku 2014 má Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka 73 oficiálnych členov, z toho 8 dievčat a niekoľko mladých hasičov, ak aj mladých dievčat. Predsedom je Dušan Buš, podpredsedom Pavol Michniak, veliteľmi Augustín Šprlák a Martin Korček, pokladníkom Ľubomír Hutlas strojníkmi Marián Hutlas a Matúš Hulák a revízormi Milan Korček, Vladislav Bugaj a Marián Šprlák. Hasiči spolupracujú s niekoľkými hasičskými zbormi z Poľska, najaktívnejšie z hasičskými zbormi Maruszyna a Dzianisz Górny.

Zoznam členov útvaru

Galéria