Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Zuberec

Adresa:
DHZ Zuberec
Hlavná 289
2732 Zuberec
Slovensko

Telefonický kontakt: 0903310355
e-mail: pavolsroba@zuberec.sk
Vedúci útvaru: Mgr. Pavol Šroba


Obsah


Informácie o útvare

Dobrovoľný hasičský zbor v Zuberci bol založený 11.marca 1925. V zbore sa počas svojej existencie vystriedalo mnoho členov, veliteľov a predsedov. V súčasnosti má zbor viac ako 60 svojich členov.
Zabezpečuje požiarnu ochranu nielen na území obce Zuberec, ale aj v širšom okolí Zuberca.
V roku 2011 sa hasičskému zboru v Zuberci výrazne zlepšili podmienky pre činnosť. Do užívania bola odovzdaná zrekonštruovaná prístavba hasičskej zbrojnice, v ktorej na jednom mieste je sústredené všetko potrebné pre činnosť hasičov. V garáži sú 2 státia pre hasičské vozidlá. Zbor na svoju zásahovú činnosť používa cisternový automobil TATRA 815 CAS 32 a dopravnú ÁVIU A 31 K.

Predseda DHZ: Mgr. Pavol Šroba
Veliteľ DHZ: Miroslav Filek

www.hasici.zuberec.sk

Zoznam členov útvaru

Galéria