Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

OSP WRÓBLÓWKA

Adresa:
OSP WRÓBLÓWKA
Wróblówka
34 Czarny Dunajec
Poľsko

Telefonický kontakt: +48182613541
e-mail: zkryzysowe@czarny-dunajec.pl
Vedúci útvaru: Stanisław Szczypta


Obsah


Informácie o útvare

Zoznam členov útvaru

Doposiaľ k tomuto útvaru nebol do systému pridaný žiadny požiarnik

Galéria