Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

OSP Dział

Adresa:
OSP Dział
Dział
34 Czarny Dunajec
Poľsko

Telefonický kontakt: 18 26 135 41
e-mail: mgarus@czarny-dunajec.pl
Vedúci útvaru: Józef Tyrała


Obsah


Informácie o útvare

Zoznam členov útvaru

Doposiaľ k tomuto útvaru nebol do systému pridaný žiadny požiarnik

Galéria