Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Zábiedovo

Adresa:
DHZ Zábiedovo
Malá strana 76/2
2801 Zábiedovo
Slovensko

Telefonický kontakt: 0911291847
e-mail: zabiedovo@oravanet.sk
Vedúci útvaru: Marek Hlina


Obsah


Informácie o útvare

Dobrovoľný hasičský zbor Zábiedovo vznikol 24.10.1924. Prípravné práce pri jeho vytvorení urýchlil rozsiahly „veľkonočný“ požiar z roku 1923, ktorému padla za obeť celá Malá strana (zhorelo 20 domov). Prvým predsedom sa stal Ján Válek, miestopredsedom Štefan Kubáň a jednateľom Martin Bolek. Odvtedy hasiči nechýbali pri žiadnych slávnostných ani tragických udalostiach histórie našej obce, ba ani obcí okolitých. Ich činnosť bola financovaná obyvateľmi cez tzv. „dávku hasičskú“, ktorú vyberala obec.
Prvou veľkou slávnosťou, na ktorej sa hasiči predstavili v plnej paráde, bola posviacka novopostaveného kostola, ktorý vyrástol práve na časti zhoreniska Malej strany a konala v júni 1934, teda na 10.výročie vzniku zboru.
Pre činnosť hasičov v obci bolo dôležité ich materiálno-technické zabezpečenie. Prvé hasičské skladisko bolo vybudované obcou spolu s obecným domom v roku 1940 až 1942. V roku 1944 hasiči získali prvú dvojkolesovú motorovú striekačku, na ktorú okrem obce prispeli urbarialisti, štátna správa a Tatranská župa. 18.6.1944 si tak zábiedovskí hasiči pripomínajú 20.výročie svojho spolku posviackou tejto striekačky za účasti hasičov zo susedných obcí, cirkevnej vrchnosti i zástupcov štátnej správy.
Napriek týmto pozitívnym zmenám však už o rok zažili tunajší hasiči nepríjemný pocit beznádeje, keď po sovietskom raketovom útoku povestných „Kaťuší“ horiace črepiny zapálili „drevenú dedinu“ a spôsobili rozsiahly požiar pri ktorom zo 110 domov v obci až 88 ľahlo popolom.
No pripravenosť hasičov zo Zábiedova viac či menej pravidelne preverovali rôzne nešťastia aj naďalej. A hasiči opätovne dokazovali opodstatnenie svojej existencie a obetavo vykonávali svoje poslanie napriek tomu, že nešlo o zárobkovú činnosť a jedinou odmenou bol dobrý pocit z pomoci blížnemu v lepšom prípade poďakovanie a uznanie z úst postihnutých nešťastím a vedenia obce. Za spomenutie stoja napríklad:
1961 – požiar hospodárskych objektov na JRD Zábiedovo.
1975 – požiar vozidiel Stredoslovenského priemyslu Trstená vo dvore rodiny Gavaldovcov v Zábiedove.
1976 – požiar traktora, garáže a dielne na dvore Štátneho majetku v Zábiedove.
1981 – požiar objektov JRD Trstená na hospodárskom dvore v Zábiedove a tiež rozsiahly požiar trávneho porastu a lesa v Makoviskách a na Brehoch.
1991 – požiar hospodárskych budov rodín Tomáša Tomáška a Jozefa Hlinu v Zábiedove.
1998 – požiar rodinného domu Apolónie Tomčíkovej v Zábiedove.
1999 – lesný požiar Trstená – časť Hálečková a tiež požiar hospodárskej budovy pri rodinnom dome Jána Hlinu.
2000 – požiar stohu slamy v Zábiedove a potom ešte aj požiar neobývanej drevenice vo vlastníctve Františka Maniaka v Zábiedove.
2002 – požiar podkrovia rodinného domu Kameníkovcov na hornom konci obce.
2013 – požiar zadných stavov rodinného domu Klementa Chreneka.
2014 – lesný požiar na Marcinovej.
Hasiči však zasahovali pri záchrane majetku nielen pri požiaroch, ale aj pri povodniach, ktoré sa opakovali často najmä v posledných rokoch, ako napríklad v roku 2008, 2009, 2010 a 2014, kedy došlo tiež k bleskovým povodniam.
Medzi príjemnejšie aktivity zboru patrí napríklad pravidelná účasť na hasičských súťažiach, spoluorganizovanie obecných podujatí (Deň rodiny, Medzinárodné majstrovstvá SR v country- crosse, či usporiadateľská činnosť pri návšteve pápeža – dnes už svätého Jána Pavla II. v Levoči v roku 1995).
V roku 1995 sa konala oslava 70.výročia vzniku zboru, v rámci ktorej bola posvätená hasičská zástava zboru, v roku 2004 pri 80.výročí zboru, prebehla vysviacka novej požiarnej zbrojnice.

Zoznam členov útvaru

Galéria