Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Habovka

Adresa:
DHZ Habovka
Pod Grúňom 266/24
27 Habovka
Slovensko

Telefonický kontakt: 0908387518
e-mail: starosta@habovka.sk
Vedúci útvaru: Martin Jandura


Obsah


Informácie o útvare

Habovčania založili dobrovoľný hasičský spolok v decembri roku 1924 a obec požiadala
Okresný úrad v Trstenej o schválenie hasičských stanov dňa 17. marca 1925. Cieľom
spolku bolo, „aby pri živelných pohromách a pri nešťastiach v obci i na okolí hájil
a chránil život, zdravie i majetok občanov a staral sa o odborné vzdelávanie členov.
Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú presné plnenie stanov, poriadkov a ostatných
predpisov, cvičenie so striekačkami, náradím, cvičenie pochodové, poučné prednášky,
samaritánska služba a záchranná, divadlá, výlety a zábavy”. Predsedom spolku bol
Karol Vidiečan, veliteľom Štefan Pilarčík a konateľom František Taraj.

Dnes má spolok niekoľko desiatok členov. Predsedom je Martin Jandura.

Zoznam členov útvaru

Galéria