Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Brezovica

Adresa:
DHZ Brezovica
Obec Brezovica, 028 01 Brezovica
28 Brezovica
Slovensko

Telefonický kontakt: 0907656542
e-mail: oubrezovica@orava.sk
Vedúci útvaru: Pavol Kaník


Obsah


Informácie o útvare

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovici vznikol v roku 1922 a jeho zakladajúcim členom bol Jozef Kaník. Zbor funguje aktívne až do súčasnosti. V súčastnosti má 40 členov, z toho 10 žien.
Práca požiarnikov je zameraná na vykonávanie preventívnych prehliadok v obci. V rámci okresu Tvrdošín sa požiarnici zúčastňujú športových súťaží prezentujú pripravenosť jednotlivých požiarnych družstiev. Dobrovoľný požiarny zbor sa zapája do kultúrnych podujatí, ktoré sú poriadané v obci. Práca zboru smeruje k výchove mladej generácie, so zameraním získať nových členov a následne výchovu dorastu, aby dedičstvo našich otcov bolo zachované aj pre ďalšie generácie.

Zoznam členov útvaru

Galéria