Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Čimhová

Adresa:
DHZ Čimhová
Obec Čimhová, 027 12 Čimhová
27 Čimhová
Slovensko

Telefonický kontakt: 0908812139
e-mail: ocucimhova@stonline.sk
Vedúci útvaru: Anton Šálka


Obsah


Informácie o útvare

Zoznam členov útvaru

Galéria