Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarne útvary

DHZ Suchá Hora

Adresa:
DHZ Suchá Hora
Obec Suchá Hora, 027 13 Suchá Hora
2713 Suchá Hora
Slovensko

Telefonický kontakt: 0917089856
e-mail: ousuchahora@orava.sk
Vedúci útvaru: JUDr. Karol Trojan


Obsah


Informácie o útvare

Zoznam členov útvaru

Doposiaľ k tomuto útvaru nebol do systému pridaný žiadny požiarnik

Galéria