Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Michał Głodowski

Iniciály:
meno: Michał
priezvisko: Głodowski
prezývka:
kontakt:
e-mail:
zbor: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym DunajcuInformácie o požiarnikovi