Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Jarosław Iwan

Iniciály:
meno: Jarosław
priezvisko: Iwan
prezývka:
kontakt:
e-mail:
zbor:Informácie o požiarnikovi