Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Miroslav Filek

Iniciály:
meno: Miroslav
priezvisko: Filek
prezývka:
kontakt: 0907356842
e-mail: veliteldhz@zuberec.sk
zbor: DHZ Zuberec



Informácie o požiarnikovi

veliteľ DHZ Zuberec