Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Marek Hlina

Iniciály:
meno: Marek
priezvisko: Hlina
prezývka:
kontakt:
e-mail:
zbor: DHZ ZábiedovoInformácie o požiarnikovi

Veliteľ - predseda