Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Pavol Kanik

Iniciály:
meno: Pavol
priezvisko: Kanik
prezývka:
kontakt: 0907656542
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

predseda