Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Martin Hucík

Iniciály:
meno: Martin
priezvisko: Hucík
prezývka:
kontakt: 0902307440
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

Podpredseda veliteľ