Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Michal Matušík

Iniciály:
meno: Michal
priezvisko: Matušík
prezývka:
kontakt: 0908606671
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

referent mládeže, strojník