Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Dominik Matušík

Iniciály:
meno: Dominik
priezvisko: Matušík
prezývka:
kontakt: 0911675027
e-mail:
zbor: DHZ Brezovica



Informácie o požiarnikovi

Strojník