Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Peter Kaník

Iniciály:
meno: Peter
priezvisko: Kaník
prezývka:
kontakt: 0907538245
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

člen výboru