Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Jozef Hajdúk

Iniciály:
meno: Jozef
priezvisko: Hajdúk
prezývka:
kontakt: 0904916734
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

člen výboru