Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Tomáš Klepkoň

Iniciály:
meno: Tomáš
priezvisko: Klepkoň
prezývka:
kontakt: 0910109015
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

Strojník