Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Ján Koválik

Iniciály:
meno: Ján
priezvisko: Koválik
prezývka:
kontakt:
e-mail:
zbor: DHZ BrezovicaInformácie o požiarnikovi

člen výboru