Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Požiarnici, dobrovoľníci

Jakub Harmata

Iniciály:
meno: Jakub
priezvisko: Harmata
prezývka:
kontakt:
e-mail:
zbor: DHZ HabovkaInformácie o požiarnikovi