Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

DHZ Hladovka

Dušan Buš

predseda DHZ Hladovka...

Pavol Michniak

podpredseda DHZ Hladovka...