Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

DHZ Zuberec

Miroslav Filek

veliteľ DHZ Zuberec...

Tomáš Harmata

šofér a strojník Tatra 815 CAS32...

Ondrej Hudec

šofér a strojník Tatra 815 CAS32...

Marek Jadrňák

člen DHZ...

Štefan Jančo

člen DHZ Zuberec...

Marek Jančo

člen DHZ Zuberec...

Tomáš Janoštín

člen DHZ Zuberec...

Pavol Pilarčík

Strojník DHZ Zuberec...

Anton Pilarčík

člen DHZ Zuberec...

Peter Schnierer

člen DHZ...

Marek Šišila

člen DHZ...

Pavol Šroba

predseda DHZ Zuberec...

Štefan Vrlák

šofér a strojník Tatra 815 CAS32...