Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

DHZ Brezovica

Jozef Hajdúk

člen výboru...

Martin Hucík

Podpredseda veliteľ...

Pavol Kanik

predseda...

Peter Kaník

člen výboru...

Tomáš Klepkoň

Strojník...

Ján Koválik

člen výboru...

Michal Matušík

referent mládeže, strojník...

Dominik Matušík

Strojník...

Jozef Pakos

člen výboru...

Peter Pakos

Pokladník...

Ján Papajčík

člen výboru...

Michal Pida

Podpredseda revizor...

Jozef Števaňák

Tajomník...

Anton Šuhaj

Preventinvár...