Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Požiarnici podľa útvarov

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

DHZ Čimhová

Jozef Jašurka

Člen DHZ Čimhová...

Dominik Jašurka

Člen DHZ Čimhová...

Ján Lieskovský

Strojník DHZ Čimhová...

Patrícius Lieskovský

Člen DHZ Čimhová...

Pavol Pačecha

Podpredseda Veliteľ DHZ Čimhová...

Anton Šálka

Predseda DHZ Čimhová...

Silvester Šálka

Strojník DHZ Čimhová...

Daniel Šálka

Strojník mechanik DHZ Čimhová...

Patrik Šangala

Tajomník DHZ Čimhová...

Dávid Zaťko

Pokladník DHZ Čimhová...