Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Obce

Subjekty z vybranej kategórie
Brezovica

Brezovica

Obec okresu Tvrdošín sa rozkladá na severnom úpätí Skorušinských vrchov v nadmorskej výške 710 m.

...

Chochołów

Najvýznamnejšia obec v tejto oblasti leží v doline rieky Czarny Dunajec neďaleko hraničného poľsko-slovenského prechodu Chochołów – Suchá Hora v nadmorskej výške 740 m. ...

Ciche

Ciche

Najdlhšia obec v gmine Czarny Dunajec sa tiahne naprieč dolinou Cichého potoka od Gruszkowého vrchu v západnej strane Gubałówskeho pohoria až po Domańský vrch pred czarnogurskou rovinou v nadmorskej v...

Čimhová

Čimhová

Neveľká obec sa rozkladá na odlesnených riečnych nánosoch rieky Oravice v Oravskej kotline v nadmorskej výške 644 m.

...

Czarny Dunajec

Jednej z najstarších a najväčších obcí Podhalia, dnes gmine, dala meno rieka Czarny Dunajec....

Czerwienne

Obec leží na úpätí Gubałówskeho pohoria neďaleko Ratułówa na trase Zakopane – Czarny Dunajec v nadmorskej výške 720 m. ...

Dział

Obec leží na rozhraní Oravských Beskýd a Nowotargskej kotliny medzi chotármi Pieniażkowíc, Czarného Dunajca, Wróblówky a Nowého Targu v nadmorskej výške 650 m. ...

Habovka

Habovka

Obec leží pri ústí potoka Blatná do Studeného potoka na rozhraní Skorušinských vrchov a Podtatranskej brázdy v nadmorskej výške 725 m. Jej najbližším susedom je Zuberec. ...

Hladovka

Hladovka

Obec sa nachádza v povodí rieky Oravice v severnej časti Oravskej kotliny na severných svahoch Skorušiny v blízkosti hraníc s PR v nadmorskej výške 756 m.

...

Koniówka

Koniówka

Dedinka s necelými štyristo obyvateľmi leží na pravom brehu Czarného Dunajca pod vrchmi Gubałówskeho pohoria, medzi chotármi Chochołówa a Podczerwoného v nadmorskej výške 730 m.

...

Liesek

Obec leží vo východnej časti Oravskej kotliny, JV od Trstenej v nadmorskej výške 631 m....

Nižná

Nižná

Obec sa rozkladá v údolnej nive na oboch brehoch rieky Oravy i na svahoch Skorušinských vrchov a Ostražice v nadmorskej výške 573 m.

...

Odrowąż

Odrowąż

Odrowąż leží v doline Oravských Beskýd medzi obcami Pieniążkowice a Załuczne v nadmorskej výške 660 m. ...

Oravský Biely Potok

Oravský Biely Potok

Obec sa rozkladá v doline Studeného potoka medzi Skorušinskými vrchmi a Oravskou vrchovinou v nadmorskej výške 644 m....

Piekielnik

Obec leží na rozhraní Oravskej a Nowotargskej kotliny pri hradskej z Czarného Dunajca do Jablonky v nadmorskej výške 630 m.

...

Podbiel

Podbiel

Najnižšie položená obec v okrese Tvrdošín (555 m/n.m) sa rozkladá v údolí vyústenia Studeného potoka do rieky Oravy. ...

Podczerwone

Podczerwone

24 km severne od Zakopaného leží v nadmorskej výške 720 m neveľká, tichá podhalská obec Podczerwone. ...

Ratułów

Ratułów

Pomerne rozsiahla obec v Gmine Czarny Dunajec sa rozkladá pod svahmi Gubałówskeho pohoria v údolí potoka Bystry, od Bachledówho vrchu až po Górkow vrch, v nadmorskej výške 800 m....

Stare Bystre

Stare Bystre

Rozľahlá obec, rozdelená na Stare Bystre Górne a Stare Bystre Dolne, sa tiahne dolinou v nadmorskej výške 630 m pozdĺž potoka Wielki Rogoźnik, menšia časť aj popri Bystrom potoku. Susedí s obcami Wrób...

Štefanov nad Oravou

Najstaršia obec v tvrdošínskom okrese sa nachádza v severnej časti Oravskej kotliny pod východnými svahmi Oravskej Magury, južne od vodnej nádrže Orava v nadmorskej výške 570 m. ...

Suchá Hora

Obec leží v povodí riečky Oravica v najvýchodnejšej časti Oravskej kotliny Západných Tatier na slovensko-poľskej hranici v nadmorskej výške 750 m. Jej poľským susedom je obec Chochołów, na slovenskej ...

Trstená

Trstená

Mesto leží v údolí dolného toku riečky Oravica v hornej časti Oravskej kotliny v nadmorskej výške 607 m. ...

Vitanová

Obec leží na brehu rieky Oravica vo východnej časti Oravskej kotliny Západných Tatier v nadmorskej výške 750 m.

...

Wróblówka

Wróblówka

Dva kilometre od Czarného Dunajca sa v nadmorskej výške 650 m rozkladá na oboch brehoch rovnomennej rieky počtom obyvateľov i rozmermi neveľká obec Wróblówka. Vklinená je medzi katastre Czarny Dunaje...

Zábiedovo

Zábiedovo

Obec leží na SV svahoch Skorušinských vrchov v nadmorskej výške 670 m. ...

Załuczne

Neveľká obec v gmine Czarny Dunajec, ktorá leží medzi katastrami Piekielnik, Odrowąż, Podskle a Czarny Dunajec, spája Nižné Podhalie s Oravou.

...

Zuberec

Zuberec

Obec je rozložená v údolí Studeného potoka medzi Roháčmi, Oravskou vrchovinou a Skorušinskými vrchmi v nadmorskej výške 760 m. ...