Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Nižná

Adresa:
Nižná
Nižná
02743 Nižná
Slovensko

Telefonický kontakt: +421435381360
e-mail: ocunizna@stonline.sk
WWW: http://ww.nizna.sk


Obsah


Lokalita


Pohľad na Nižnú
Zdroj:www.nizna.sk

Obec sa rozkladá v údolnej nive na oboch brehoch rieky Oravy i na svahoch Skorušinských vrchov a Ostražice v nadmorskej výške 573 m.

História


Súsošie troch Jánov v Nižnej
Zdroj: www.nizna.sk

Polohu Ostražice so strmými bralami využívali ľudia už v praveku. V archeologickej lokalite sa našli zvyšky hradišťa s valmi, významné sú aj nálezy z doby bronzovej. Vznik obce Nižná sa datuje do r. 1420, keď založili valaskú obec pre Oravské panstvo a dedične ju spravovali richtári. Obyvatelia boli roľníkmi a chovateľmi oviec, pltníkmi a súkenníkmi. V 18. stor. bola v obci výrobňa papiera, v 19. stor. pivovar a valchy na súkno. Súčasťou Nižnej je aj vyššie položená Zemianska Dedina, založená už v r. 1355. Administratívnym centrom je dnes Tvrdošín.

Kultúrne zaujímavosti


Freska na klenbe kostola sv. Gála
Zdroj: www.nizna.sk

Najstaršou stavbou obce je pôvodne gotický, neskôr zbarokizovaný, viackrát renovovaný rímskokatolícky kostol sv. Gála (r. 1614 – 1620). Jeho vzácnou pamiatkou je krakovská zlatnícka práca – kalich (r. 1570), ďalej dva zvony (pol. 17. stor.) a oltár Ukrižovania (19. stor.) – ľudová umelecká práca. Z belopotockej kamenárskej dielne pochádza súsošie Troch Jánov vo farskej záhrade (r. 1825), stĺp so sochou Panny Márie (18. stor.), dva kamenné kríže s motívom Bolestnej Panny Márie (19. stor.), originálne kríže a náhrobné kamene na dvoch cintorínoch (19. stor.). V Zemianskej Dedine sú dva kostoly, vyše 300 ročný kostolík sv. Anny a zaujímavý moderný kostol sv. Joachima a sv. Anny, vysvätený v r. 2003. Významného predstaviteľa Spišskej diecézy a rodáka obce ThDr. Jozefa Tomanóczyho pripomína pamätná tabuľa.
V obci pôsobí folklórny súbor Oravan, detská ľudová hudba Oravanček, ľudová hudba Spod Vintišky, tanečný súbor Hop-Cup a country skupina Kredenc. Pre kultúrne a občianske podujatia slúži Kultúrny dom a kino Ostražica. Ľudovoumeleckej výrobe hudobných nástrojov sa venuje Ing. Viliam Kamenský a František Malovaník, keramike Erik Remiaz a rezbárstve Miloš Melník.

Šport a relax


Krytá plaváreň v Nižnej
Zdroj: www.nizna.sk

V Nižnej je čulý športový život. Pôsobia tu dva športové kluby – FK Nižná a TJ Nižná, je tu telocvičňa, krytá plaváreň, tenisové kurty, lyžiarske stredisko SKY Uhliská, strelnica a areál pre motokros v Rúbanke.
Slabší turisti môžu využiť nenáročný terén popri rieke Orave, spojený s vychádzkou na salaš, prípadne až do Podbiela. Zdatnejší si vyjdú za krásnym výhľadom na okolité kopce – Prasatín (856 m/n.m.) či Ostražicu (767 m/n.m.).
Milovníci cykloturistiky využijú rovinatý terén málo frekventovaných ciest, predovšetkým asfaltovú trasu po nábreží rieky Orava.
Pre športových rybárov je okolie Nižnej skutočným rybárskym rajom. Rieka Orava so svojimi prítokmi má najčistejšie vody zo všetkých slovenských riek, vyskytujú sa tu pôvodné druhy rýb, ako je pstruh potočný, lipeň obyčajný či kráľovná slovenských vôd – hlavátka. Na svoje si prídu rybári aj pri vodnej nádrži Orava, ktorá je tiež centrom vodných športov. V auguste sa teší veľkému záujmu návštevníkov celoobecná kultúrno-športová slávnosť Pltnícky deň.
Veľa možností pre športovanie ponúka Nižná aj v zime. Pri ZŠ býva klzisko, pre bežkárov je v okolí niekoľko 5 – 10 km trás. Vrcholom je tradičný závod na bežkách Skorušinskými vrchmi. Priamo v Nižnej sú 2 vleky (1 km), v Prasatíne tri vleky (1 km). Za lyžovaním možno ísť aj do Zuberca (20 km), na Zverovku (20 km) a do Oravíc 25 km).

Služby

Letecká záchranná zdravotná služba Poprad: tel. 18 155
Zdravotná záchranná služba: tel.155, 112
Horská záchranná služba: tel. 18 300
Horská služba Západné Tatry – Sever: tel. 5395 101
Hasičský záchranný zbor: tel.155, 112
Polícia: tel. 155,112
Miestna polícia: tel. +4215322333
Zdravotné stredisko: +421435381468
Lekáreň: +421435381468
Pošta : tel. +421435381239
Medzinárodná telefónna predvoľba: 00421
Medzištátna telefónna predvoľba: 043
Banky: VÚB, Slovenská sporiteľna
Zmenáreň: VÚB expozitúra Nižná
Dom kultúry: +421435381229
Farský úrad:
Železničná stanica: Nižná

Predajne

Predaj potravín: Verex, U Ferča, Jednota, Ruža, PPD Orava
Predaj športových potrieb: Cykloservis, Marvan
Predaj textilu: Jumod, Ljuba
Predaj pohonných hmôt:
Autoservis: Medko, Urbaník
Kaderníctvo a holičstvo: Afrodita

Možnosti stravovania

Hotel Radar, 02743 Nižná, kapacita 50
SOU Nižná, 02743 Nižná, kapacita 100
Reštaurácia Zákruta, 02743 Nižná, kapacita 80
Salaš Ostražica, 02743 Nižná, kapacita 50
Krčmy: Olina, U Golema, Tibed

Možnosti ubytovania

Hotel Radar, 02743 Nižná, kapacita 70.

SOU Nižná, 02743 Nižná, kapacita 100.

Chata Jurina, 02743 Nižná, 2x4 lôžkové izby.

U Kráľa, 02743 Nižná, Lesná ul., 2x3 lôžkové izby, kuchyňa, spoločenská miestnosť s TV, sociálne zariadenie, parkovanie.

Privát Ján Homola, 02743 Nižná, Lesná ul., 3 izby pre 8 – 10 osôb, spoločenská miestnosť s TV, kuchyňa, sociálne zariadenie.

Dom Tuka, 02743 Nižná, 3x2 lôžkové izby na samostatnom poschodí.

Dom Džuganová, 02743 Nižná, lokalita pod kopcom Ostražica, 3x2 lôžkové izby, kuchyňa, sociálne zariadenie.

Dom Žáková, 02743 Nižná, 3x2 lôžkové izby, TV, kuchyňa, sociálne zariadenie.
l
Dom Kajanová, 02743 Nižná, 3x2 lôžkové izby, kuchyňa, sociálne zariadenie.