Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Trstená

Adresa:
Trstená
Brnolákova 96/8
02801 Trstená
Slovensko

Telefonický kontakt: +421435310101
WWW: http://ww.trstena.sk


Obsah


Lokalita


Najstaršia plastika na Orave sv. Florián v Trstenej
Zdroj: www.trstena.sk

Mesto leží v údolí dolného toku riečky Oravica v hornej časti Oravskej kotliny v nadmorskej výške 607 m.

História


Pamätná tabuľa H. Gavloviča: \\\"Czarny Dunajec ma zrodil, Trstená vychovala...\\\"
Zdroj: www.trstena.sk

Ako trhovú obec ju založili v r. 1371 nemeckí osadníci. Trstená má názov po rodovom mene šoltýsov - Trstenský a tiež po mokradiach porastených tŕstím. Bola prvou oravskou obcou, ktorá dostala mestské práva. Pôvodne mala roľnícky charakter, no v 17. stor. sa tu rýchlo rozvíjali remeslá a obchod, čomu napomáhali získané trhové a jarmočné práva. Spomedzi viacerých cechov najvýznamnejší bol hrnčiarsky; kvalitnú keramiku Trstenčania predávali po celom Uhorsku, ba aj za jeho hranicami. V 16. stor. vznikla v Trstenej mestská latinská škola a v 2. pol. 19. stor. chýrne gymnázium. Z Trstenej pochádzali alebo v nej pôsobili významné osobnosti – kňaz a básnik R. Dilong, teológ a básnik H. Gavlovič, univerzitný profesor, jazykovedec a významný pokračovateľ v rozvíjaní štúrovskej slovenčiny M. Hattala, publicista A. H. Krčméry, operný spevák J. Martvoň a mnohí ďalší.

Kultúrne zaujímavosti


Kostol sv. Martina v Trstenej
Zdroj: www.habovka.sk

Už v 14. stor. bol v Trstenej rímskokatolícky kostol a fara, najstaršie sakrálne pamiatky však vyhoreli. Navštíviť môžeme pôvodne gotický trojloďový kostol sv. Martina (16. stor.), najskôr renesančne, neskôr barokovo upravený, so vstavanými spovednicami a kaplnkou sv. Kríža. Na hlavnom námestí stoja barokové stavby - kostol sv. Juraja (r. 1706) a kláštor františkánov (r. 1776). Pred kostolom je kamenný stĺp sv. Jána Nepomuckého a pred farským úradom najstaršia kamenná plastika na Orave -- stĺp sv. Floriána, obe diela z 18. stor. Z 19. stor. pochádzajú kaplnky na ceste k Liesku a na Kamennom vŕšku. V obci je zachovaná židovská synagóga.
Zo svetských stavieb je zaujímavá zemianska Wilczekova kúria (18. stor.), dom Obtuloviča, Ficherov dom. Na významné osobnosti upozorňujú pamätné tabule R. Dilonga, Š. Furdeka, M. Urbana, H. Gavloviča, na vojnové udalosti Pamätník SNP. V obci je niekoľko cintorínov – v Rovni, Za hrobľou, na Hybli a starý židovský cintorín.
V ľudovej hrnčiarskej tvorbe pokračuje Trstenská keramika. Hudobnú kultúru reprezentuje dychová kapela Oravanka a spevácky sbor Alfa. V Trstenej je aj kino, kolkáreň a kultúrny dom.

Šport a relax


Vodné dielo Orava
Autor: Jozef Čajko

V okolí mesta je celý rad zaujímavostí. V severnej časti chotára sa vyskytujú sčasti chránené mokrade, napríklad okolie potoka Jelešňa, kde žije vydra, Uhliská, Páleniská a ďalšie. K Trstenej prilieha novovybudovaná obec Ústie nad Priehradou (15 km), ktorá vznikla po zaplavení pôvodnej obce a celého údolia vodným dielom Orava. V letnej sezóne priťahuje turistov vodná plocha možnosťou rybolovu (bohatá na šťuky, hlavátky a sumce), vodných športov, návštevou Slanického ostrova, kostola a expozície ľudovej plastiky a maľby. Výlet do Oravíc (15 km) ponúka návštevu Termálneho kúpaliska a Aquaparku s celoročnou prevádzkou a ŠPR Juráňová dolina s unikátnym vápencovým kaňonom Tiesňavy. Cieľom turistov v obci Podbiel (15. km) je rezervácia ľudovej architektúry Bobrova raľa, ruina Františkovej huty z polovice 18. stor. a sakrálne stavby. Veľmi príjemná je cykloturistická trasa Trstená - Jurčová – Medvedie – Colnica – Trstená. Blízkosť hraničného prechodu Trstená – Chyžné umožňuje návštevu poľskej Jablonky, jej historických pamiatok, tradičný trh (vždy v stredu) a Nowy Targ (kde trh je vždy vo štvrtok a sobotu). Najbližšie lyžiarske vleky sú v Brezovici (5 km), Tvrdošíne (6 km), Nižnej (10 km), Podbieli (15 km), na Oraviciach (16 km), v Námestove (20 km).

Služby

Letecká záchranná zdravotná služba Poprad: tel. 18155
Zdravotná záchranná služba: tel.155, 112
Horská záchranná služba: tel. 18300
Horská služba Západné Tatry – Sever: tel. +4215395101
Hasičský záchranný zbor: tel.155, 112
Miestni požiarnici: 02801 Trstená, Ul. požiarnikov, tel. +4215310100
Polícia: tel. 155,112
Miestna polícia: tel. 096143385
Zdravotné stredisko, Ulica mieru, 02801 Trstená, tel. +421435307211, mob. 0904/929494
Zdravotná pohotovosť: Nemocnica, Ulica mieru, 02801 Trstená, tel. +42143539244 (155)
Lekáreň Karmel, Bernolákova 21, 02801 Trstená, tel. +421435321460
Lekáreň u Murína, Bernolákova 252, 02801 Trstená, tel. +421435391238
Lekáreň nemocnica, Ulica mieru 1315, 02801 Trstená, tel. +421435324084
Pošta a Poštová banka: ul. Železničiarov, 02801 Trstená, otvorené 8.00 – 17.00, tel. +421435392141
Medzinárodná telefónna predvoľba: 00421
Medzištátna telefónna predvoľba: 043
Banky: VÚB, Slovenská sporiteľňa, 02801 Trstená, otvorené 8.00 – 15.00
Zmenáreň: VÚB. a.s., Nám. M.R.Štefánika, 02801 Trstená
Farský úrad: Ulica Bernolákova 2, 02801 Trstená, tel. +421435392004, +421435392694
Železničná stanica: Trstená
Kaderníctvo Vela, Holičstvo, 02801 Trstená, otvorené 9.00 – 17 00
Autoservis Gajniak, 02801 Trstená, otvorené 8.00 – 17.00

Predajne

Niekoľko predajní potravín v Trstenej, otvorené 7.00 – 22.00
Predaj suvenírov: Keramika, Nám. M. R. Štefánika, 02801 Trstená, otvorené 8.00 – 16.00
Predaj phm: Pod Halečkovou
Predaj športových potrieb: v Tvrdošíne
Predaj autodielov: v Tvrdošíne

Možnosti stravovania

Hotel Skalka, P. Mrva, Nám. M. R. Štefánika 12, 02801 Trstená, kapacita 60 osôb.

Hotel Roháč, Nám. M. R. Štefánika 425, 02801 Trstená

Penzión Adria a reštaurácia Halali, Ul. SNP 151, 02801 Trstená, kapacita 59 osôb.

Fortuna, P. Pafčuga, 02801 Trstená, kapacita 40.

Lahôdky, M. Šrámek, Ul. železničiarov 301/45, 02801 Trstená, kapacita 27 osôb, otvorené 6.30 – 21.00.

Možnosti ubytovania

Hotel Skalka, P. Mrva, Nám. M. R. Štefánika 12, 02801 Trstená, kapacita 45 osôb, sociálne zariadenia pri každej izbe, bazén, sauna, fitnes, bar.

Penzión Adria, P. Gočálová, Ul. SNP, 02801 Trstená, kapacita 24 osôb, sociálne zariadenia, spol. miestnosť s TV, reštaurácia.

Turistická ubytovňa Košariská, 02801 Trstená, kapacita 46.

Penzión, P. Balková, 02801 Trstená, kapacita 24 osôb.

Hotel Roháč, Nám. M. R. Štefánika, 02801 Trstená, kapacita 40 osôb.

Penzión Viliam, Krakovská 231/36, 02801 Trstená, 3 dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť s kuchyňou, jedáleň, možnosť penzie a parkovania.