Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Podczerwone

Adresa:
Podczerwone
Podczerwone
34470 Czarny Dunajec
Poľsko

Telefonický kontakt: +48182657154
e-mail: gmina@czarnydunajec.iap.pl
WWW: http://www.czarnydunajec.iap.pl


Obsah


Lokalita

24 km severne od Zakopaného leží v nadmorskej výške 720 m neveľká, tichá podhalianska obec Podczerwone. Učupená je v údolí Czarného Dunajca na pomedzí Tatier a Babej Gory.

História

Archeológovia tu odkryli stopy po osade, starej 14 tisíc rokov, čo dokazuje, že už vtedy bolo toto územie obývané. Historické dokumenty, uchovávané niektorými rodmi tunajších goralov, dokladajú počiatky obce už na konci 16. stor. Prvá úradná písomná zmienka je z roku 1604, keď zakladateľ obce, prvý richtár Podczerwienski, dostal za zásluhy v moskovskej výprave kráľovské privilégium založiť obec. Pôda poskytovala goralom slabú obživu – urodili sa tu zemiaky, repa, kapusta, ovos a jačmeň, nemali ovocné sady ani záhrady. Pracovali však v horách, kálali a spracovávali drevo, pásli statok a ovce.
Cez obec kedysi viedla z Nowého Targu do Viedne železnica. Vybudovali ju v čase rozvoja železničných tratí po rakúsko-uhorskom vyrovnaní a do užívania dali v r. 1899. V polovici 20. stor. trať zrušili a zostala po nej iba železničná budova.

Kultúrne zaujímavosti

V obci sa zachovalo niekoľko zrubových domov, no prevažná väčšina je nových budov, vrátane rímskokatolíckeho kostola. Malý podczerwonský kostolík Sedembolestnej Panny Márie takmer vlastnými rukami vystaval v r. 1908 – 1912 maloroľník Jendrzej Karcz za peniaze z predaja svojich polian a z príspevkov jeho nebohatých amerických príbuzných. V blízkosti katastra Czarny Dunajec nájdeme malú kaplnku. Pri základnej škole pracuje súbor detí a mládeže z Podczerwoného a Koniówky Zowodzianie, ktorý zbiera a predvádza obradové zvykoslovie, piesne, tance a hudbu Podhalia.

Šport a relax

Podczerwone susedí s Koniówkou a odtiaľ asi 80 ha terénu pozdĺž zregulovanej rieky Czarny Dunajec je prispôsobených na táborenie, s obľubou tam stanujú poľskí skauti – harceri. Na Dunajci je tiež niekoľko prírodných kúpalísk. Cez lúky a kopce vedú rôznymi smermi pekné vychádzkové trasy. Gubałówka je vzdialená asi 10 km, poľsko-slovenská hranica iba 3 km. V severozápadnej časti chotára sa nachádzajú neporušené rašeliniská s charakteristickou vegetáciou, nie sú tam však označené chodníky, turista sa musí orientovať podľa mapy. Do Piekielnika odtiaľ vedie úzkokoľajná trať. Názov Podczerwone preniklo aj do športového sveta, pretože z tejto obce pochádza niekoľko biatlonistov – účastníkov a medailistov najvyšších súťaží a olympiád. Okolie ponúka výborné podmienky pre bežkárov. Zjazdovky s vlekmi sa nachádzajú v Cichom a Zakopanom.

Služby

Letecká záchranná zdravotná služba : tel.
Zdravotná záchranná služba: tel.
Dobrovoľný hasičský zbor: 34470 Podczerwone, tel. +48182757968
Polícia: Czarny Dunajec, tel. +48182647280
Miestna polícia: tel.
Zdravotné stredisko: Czarny Dunajec, tel. +48182657457
Lekáreň: Czarny Dunajec, tel. +48182657440
Pošta: Czarny Dunajec, tel. +48182657280
Medzinárodná telefónna predvoľba:
Medzištátna telefónna predvoľba:
Banky: Czarny Dunajec, tel. +48182657196
Zmenáreň: Czarny Dunajec, tel. +48182657196
Farský úrad: 34470 Czarny Dunajec, Rynek 34, tel. +48182657224
Železničná stanica:

Možnosti ubytovania

Základná škola v Podczerwonom, 34470 Podczerwone, počas letných a zimných prázdnin 100 lôžok, plná penzia, športové ihriská, telocvičňa.