Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Wróblówka

Adresa:
Wróblówka
Wróblówka
34470 Czarny Dunajec
Poľsko

Telefonický kontakt: +48182657154
e-mail: gmina@czarnydunajec.iap.pl
WWW: http://www.czarnydunajec.iap.pl


Obsah


Lokalita

Dva kilometre od Czarného Dunajca sa v nadmorskej výške 650 m rozkladá na oboch brehoch rovnomennej rieky počtom obyvateľov i rozmermi neveľká obec Wróblówka. Vklinená je medzi katastre Czarny Dunajec a Stare Bystre.

História

Prvý písomný záznam v mestských knihách o obci je z príležitosti zriadenia farnosti Czarny Dunajec v r. 1605. Názov nesie po rode menom Wróblewski, ktorý malú osadu na krátky čas odkúpil. Obyvatelia obce obživu vždy nachádzali ako roľníci a chovatelia a zručnosť v práci s drevom dodnes uplatňujú ako stolári a tesári.

Kultúrne zaujímavosti

Vo wróblówskom filiálnom rímskokatolíckom kostole možno vidieť peknú rezbársku výzdobu a v chotári aj kaplnku a tri kríže. Zvykoslovnú a hudobnú tradíciu predkov udržuje miestny folklórny súbor Mali Wróblowianie.
Len 2 km od Wróblówky sídli gmina Czarny Dunajec. Významnou sakrálnou stavbou je tam rímskokatolícky kostol najsv. Trojice (r.1865).
Neďaleký Nowy Targ, kultúrno-vzdelávacie centrum Podhalia, je od roku 1994 aj sídlom Euroregiónu Tatry. Najcennejšou historickou pamiatkou mesta je rímskokatolícky kostol sv. Anny (13. stor.) z červeného smreka pri Czarnom Dunajci.

Šport a relax


Bača Straczek s ovcami na rašelinisku

Obec pretínajú dve cesty. Jedna spája Czarny Dunajec s Nowým Targom a druhá prechádza zo Zakopaného do Krakowa. Obec má síce dobré spojenie autobusmi so svetom, no je to pokojná dedinka, vhodná na rodinnú rekreáciu.
Naprieč katastrom obce preteká rieka Czarny Dunajec, ktorý sa neskôr rozlieva do niekoľkých korýt. Až po obec je kraj proti povodniam zabezpečovaný betónovými prahmi s vodopádmi do hlbokých tôní a brehy sú spevňované kameňmi. O niekoľko kilometrov nižšie už rieka tečie prirodzeným tokom a vytvorila úkryty pre vzácne ryby čistých riek, lipne a pstruhy. Je to skutočný raj športových rybárov – muškárov.
Smerom k Odroważu pasú bačovia ovce na rašeliniskách a poliach. Vychádzky možno spojiť s návštevou salaša, odkiaľ je utešený výhľad na tatranskú panorámu.
Blízko je do Czarného Dunajca a dobré cestné spojenie do Jablonky či Nowého Targu. Za zimnými športovými aktivitami je potrebné vycestovať do lyžiarskych stredísk v Ząbe, Cichom, na Polane Szomoszkowej a v Zakopanom.

Služby

Letecká záchranná zdravotná služba : tel.
Zdravotná záchranná služba: tel.
Dobrovoľný hasičský zbor: 34470 Wróblówka
Polícia: Czarny Dunajec, tel. +48182647280
Miestna polícia: tel.
Zdravotné stredisko: Czarny Dunajec, tel. +48182657457
Lekáreň: Czarny Dunajec, tel. +48182657440
Pošta: Czarny Dunajec, tel. +48182657280
Medzinárodná telefónna predvoľba:
Medzištátna telefónna predvoľba:
Banky: Czarny Dunajec, tel. +48182657196
Zmenáreň: Czarny Dunajec, tel. +48182657196
Farský úrad: Parafia Przenajwiętszek Trójcy, 34470 Czarny Dunajec, Rynek 34
tel. +48182657224
Železničná stanica:

Možnosti ubytovania

Domek Podhale, ul. Tetmajera 41, 34470 Czarny Dunajec, 1 – 4 lôžkové izby, sociálne zariadenia, kuchynka, TV, ohradené parkovisko.

Danuta Szuba, ul. Kmietowicza 183B, 34470 Czarny Dunajec, v ponuke 14 miest v 1 – 4 lôžkových izbách so sociálnym zariadením, kuchynkou, pri objekte parkovisko.

Drewniane domki góralskie, Ks. Kmietowicza 183c, 34470 Czarny Dunajec, v ponuke 1 – 4 lôžkové izby s kúpeľňou, kuchynkou TV. WC na chodbe. K dispozícii strážené parkovisko.

U Kóżlów, ul. Kantora 85, 34470 Czarny Dunajec, v ponuke 15 miest v 1 – 4 lôžkových izbách s kúpeľňou, kuchynkou, TV, telefónom. WC na chodbe. K dispozícii strážené parkovisko.