Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Poľské obce

Subjekty z vybranej kategórie

Chochołów

Najvýznamnejšia obec v tejto oblasti leží v doline rieky Czarny Dunajec neďaleko hraničného poľsko-slovenského prechodu Chochołów – Suchá Hora v nadmorskej výške 740 m. ...

Ciche

Ciche

Najdlhšia obec v gmine Czarny Dunajec sa tiahne naprieč dolinou Cichého potoka od Gruszkowého vrchu v západnej strane Gubałówskeho pohoria až po Domańský vrch pred czarnogurskou rovinou v nadmorskej v...

Czarny Dunajec

Jednej z najstarších a najväčších obcí Podhalia, dnes gmine, dala meno rieka Czarny Dunajec....

Czerwienne

Obec leží na úpätí Gubałówskeho pohoria neďaleko Ratułówa na trase Zakopane – Czarny Dunajec v nadmorskej výške 720 m. ...

Dział

Obec leží na rozhraní Oravských Beskýd a Nowotargskej kotliny medzi chotármi Pieniażkowíc, Czarného Dunajca, Wróblówky a Nowého Targu v nadmorskej výške 650 m. ...

Koniówka

Koniówka

Dedinka s necelými štyristo obyvateľmi leží na pravom brehu Czarného Dunajca pod vrchmi Gubałówskeho pohoria, medzi chotármi Chochołówa a Podczerwoného v nadmorskej výške 730 m.

...

Odrowąż

Odrowąż

Odrowąż leží v doline Oravských Beskýd medzi obcami Pieniążkowice a Załuczne v nadmorskej výške 660 m. ...

Piekielnik

Obec leží na rozhraní Oravskej a Nowotargskej kotliny pri hradskej z Czarného Dunajca do Jablonky v nadmorskej výške 630 m.

...

Podczerwone

Podczerwone

24 km severne od Zakopaného leží v nadmorskej výške 720 m neveľká, tichá podhalská obec Podczerwone. ...

Ratułów

Ratułów

Pomerne rozsiahla obec v Gmine Czarny Dunajec sa rozkladá pod svahmi Gubałówskeho pohoria v údolí potoka Bystry, od Bachledówho vrchu až po Górkow vrch, v nadmorskej výške 800 m....

Stare Bystre

Stare Bystre

Rozľahlá obec, rozdelená na Stare Bystre Górne a Stare Bystre Dolne, sa tiahne dolinou v nadmorskej výške 630 m pozdĺž potoka Wielki Rogoźnik, menšia časť aj popri Bystrom potoku. Susedí s obcami Wrób...

Wróblówka

Wróblówka

Dva kilometre od Czarného Dunajca sa v nadmorskej výške 650 m rozkladá na oboch brehoch rovnomennej rieky počtom obyvateľov i rozmermi neveľká obec Wróblówka. Vklinená je medzi katastre Czarny Dunaje...

Załuczne

Neveľká obec v gmine Czarny Dunajec, ktorá leží medzi katastrami Piekielnik, Odrowąż, Podskle a Czarny Dunajec, spája Nižné Podhalie s Oravou.

...