Nahlasovanie udalostí požiarnikom

Podkategórie

Operačné strediská dobrovoľných požiarnych zborov (DHZ) PL-SK
Habovka-Czarny Dunajec

Mladí požiarnici

O projekte

Slovenské obce

Subjekty z vybranej kategórie
Brezovica

Brezovica

Obec okresu Tvrdošín sa rozkladá na severnom úpätí Skorušinských vrchov v nadmorskej výške 710 m.

...

Čimhová

Čimhová

Neveľká obec sa rozkladá na odlesnených riečnych nánosoch rieky Oravice v Oravskej kotline v nadmorskej výške 644 m.

...

Habovka

Habovka

Obec leží pri ústí potoka Blatná do Studeného potoka na rozhraní Skorušinských vrchov a Podtatranskej brázdy v nadmorskej výške 725 m. Jej najbližším susedom je Zuberec. ...

Hladovka

Hladovka

Obec sa nachádza v povodí rieky Oravice v severnej časti Oravskej kotliny na severných svahoch Skorušiny v blízkosti hraníc s PR v nadmorskej výške 756 m.

...

Liesek

Obec leží vo východnej časti Oravskej kotliny, JV od Trstenej v nadmorskej výške 631 m....

Nižná

Nižná

Obec sa rozkladá v údolnej nive na oboch brehoch rieky Oravy i na svahoch Skorušinských vrchov a Ostražice v nadmorskej výške 573 m.

...

Oravský Biely Potok

Oravský Biely Potok

Obec sa rozkladá v doline Studeného potoka medzi Skorušinskými vrchmi a Oravskou vrchovinou v nadmorskej výške 644 m....

Podbiel

Podbiel

Najnižšie položená obec v okrese Tvrdošín (555 m/n.m) sa rozkladá v údolí vyústenia Studeného potoka do rieky Oravy. ...

Štefanov nad Oravou

Najstaršia obec v tvrdošínskom okrese sa nachádza v severnej časti Oravskej kotliny pod východnými svahmi Oravskej Magury, južne od vodnej nádrže Orava v nadmorskej výške 570 m. ...

Suchá Hora

Obec leží v povodí riečky Oravica v najvýchodnejšej časti Oravskej kotliny Západných Tatier na slovensko-poľskej hranici v nadmorskej výške 750 m. Jej poľským susedom je obec Chochołów, na slovenskej ...

Trstená

Trstená

Mesto leží v údolí dolného toku riečky Oravica v hornej časti Oravskej kotliny v nadmorskej výške 607 m. ...

Vitanová

Obec leží na brehu rieky Oravica vo východnej časti Oravskej kotliny Západných Tatier v nadmorskej výške 750 m.

...

Zábiedovo

Zábiedovo

Obec leží na SV svahoch Skorušinských vrchov v nadmorskej výške 670 m. ...

Zuberec

Zuberec

Obec je rozložená v údolí Studeného potoka medzi Roháčmi, Oravskou vrchovinou a Skorušinskými vrchmi v nadmorskej výške 760 m. ...